Fons Consell de Mallorca

Conveni interadministratiu per dur a terme el projecte Arqueomallornauta entre la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Cadis amb el Consell de Mallorca

  ll
 
 
El desembre del 2021 es va firmar l’acord interadministratiu entre les universitats de les Illes Balears, Barcelona i Cadis amb el Consell de Mallorca per dur a terme el projecte Arqueomallornauta al derelicte de Ses Fontanelles. 
El juny del 2019 es va descobrir el derelicte, el qual té una gran importància històrica per a l’estudi del comerç i la navegació a les Balears durant l’època tardoromana dels segles III i IV d. C. D’aquesta manera, les institucions universitàries i el Consell de Mallorca han volgut crear un projecte d’investigació ampli per extreure’n tota la informació possible. 
La col·laboració de les universitats de Barcelona i Cadis suposa un gran suport científic i divulgatiu en aquest projecte conjunt amb la UIB. Per consegüent, el Consell de Mallorca no ha volgut quedar fora d’aquest gran fet històric i cultural de les nostres illes. 
El projecte de Ses Fontanelles està subvencionat pel Consell de Mallorca i Ports de Mallorca, que tenen un sentit de responsabilitat social i cultural per ajudar en la reconstrucció històrica de les Illes Balears. 
Aquesta iniciativa té tres punts d’intervenció: la fase I, d’excavació; la fase II, sobre l’estudi dels materials i la possibilitat d’extreure el derelicte, i la fase III, de difusió. El projecte té un pressupost de 477.000 euros, subvencionats pel Consell Insular de Mallorca i Ports Illes Balears. La distribució de les fases següents entre les entitats investigadores és col·laborativa. Les partides entre les universitats i les despeses de les fases es distribueix de la manera següent: 
 
Total de despesa per fases
Fase I
137.000 €
Fase II
270.000 €
Fase III
70.000 €
Total
477.000 €
 
 
Distribució dels pagaments
 
Total
UB
UIB
UCA
2021
137.000 €
55.000 €
26.000 €
56.000 €
2022
270.000 €
120.000 €
25.000 €
125.000 €
2023
70.000 €
27.500 €
10.000 €
32.500 €
Total: 447.000 €
 
Finalment, les universitats tenen els compromisos següents durant els tres anys de vigència del projecte: elaborar les memòries i informes anuals, establir una comissió de seguiment i publicar els resultats finals de la investigació.